Uolektis

LST EN ISO 9001:2015

LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (tapatus ISO 9001:2015)

 • Standartas galioja nuo 2015-09-30.
 • Kokybės vadybos sistemos (KVS) įdiegimas priskirtinas organizacijos strateginiams sprendimams, kurie gali padėti pagerinti jos bendrąjj veiksmingumą ir sukurti tvirtą pagrindą tvarios plėtros iniciatyvoms.
 • Standartą gali taikyti vidaus, išorės bei sertifikavimo įstaigos.
 • Standartas leidžia organizacijai suderinti savo KVS su kitų vadybos sistemų reikalavimais arba šias sistemas apjungti.
 • Standarte taikomas procesinis požiūris, kuris apima Planuok - Daryk - Tikrink - Veik (PDTV) ciklą ir mąstymą atsižvelgiant j riziką.
 • Organizacija, įgyvendinanti kokybės vadybos sistemą pagal š| tarptautini standartą, gali tikėtis tokios naudos:

-             gebėjimo nuolat tiekti produktus ir paslaugas, atitinkančius klientų ir taikytinų įstatymų bei jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus;

-            daugiau atsirandančių galimybių padidinti klientų pasitenkinimą;

-            atsižvelgimo | rizikas ir galimybes, susijusias su jos kontekstu ir tikslais;

-            gebėjimo pademonstruoti atitikti nustatytiems kokybės vadybos sistemos reikalavimams.

 

 • Pagrindiniai atnaujintos versijos pasikeitimai:
 • Pakeista standarto struktūra;
 • Geresnis suderinimas su kitomis vadybos sistemomis (ISO 14001, ISO/IEC 27001 ir kt.);
 • Dar labiau akcentuojamas procesinis valdymas;
 • Į reikalavimus įtraukta rizikos sąvoka ir valdymas.