Uolektis

LST EN ISO 22000+AC:2006

Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai  (ISO 22000:2005+Cor.1 :2006)

  • Standartas galioja nuo 2006 m. gegužės.
  • Šis tarptautinis standartas taikomas visoms nepaisant jų dydžio organizacijoms, esančioms maisto gamybos grandinėje. Šio standarto reikalavimai taikitini organizacijoms, tiesiogiai ar netiesiogiai įtrauktoms į vieną ar kelis maisto gamybos grandinės etapus. Tiesiogiai įtrauktos organizacijos: pašarų gamintojai, derliaus nuėmėjai, ūkininkai, sudedamųjų dalių gamintojai, maisto gamintojai, mažmenininkai, maisto gamybos paslaugų teikėjai, viešojo maitinimo paslaugų teikėjai, organizacijos, teikiančios valymo ir sanitarijos paslaugas, transportavimo, saugojimo ir platinimo paslaugas. Netiesiogiai įtrauktos organizacijos: įrangos, valymo ir sanitarijos medžiagų, pakavimo medžiagų ir kitų su maistu besiliečiančių medžiagų tiekėjai.
  • Organizacija turi sukurti, dokumentuoti, įdiegti ir prižiūrėti veiksmingą maisto saugos vadybos sistemą (MSVS). Organizacija turi nustatyti MSVS taikymo sritį, kurioje turi būti nurodytą, kuriems produktams, ar produktų kategorijoms, procesams ir gamybos vietoms yra taikoma MSVS. Organizacija turi užtikrinti, kad maisto saugos rizikos veiksniai turi būti identifikuoti, įvertinti ir valdomi.
  • Organizacijos vadovybė nustato maisto saugos politiką, paskiria maisto saugos grupės vadovą, sukuria ir įgyvendina tvarką, pagal kurią būtų valdomos tikėtinos pavojingos situacijos ir įvykiai, galintys paveikti maisto saugą.
  • Organizacija turi sukurti būtinąsias (BP) ir būtinąsias veiklos programas (BVP).
  • Kiekvienas maisto saugos rizikos veiksnys turi būti įvertintas pagal jo galimo neigiamo poveikio sveikatai rimtumą ir parinktas valdymo priemonių derinys. Kiekvienam rizikos veiksniui, valdomam pagal RVASVT planą, turi būti nustatytas svarbus valdymo taškas, nurodant jo kritines ribas.
  • Organizacija turi paskirti darbuotojus, galinčius inicijuoti paėmimą iš apyvartos.