Uolektis

IFS

Tarptautinis maisto standartas (IFS)

 • Naujoji  „IFS Food“ 6.1 versija įsigaliojo 2018 m. liepos 1 d., pereinamojo laikotarpio nėra.
 • „IFS Food“ yra standartas, skirtas mažmeninių ir didmeninių prekių ženklų maisto produktų tiekėjų auditui, taip pat kitiems maisto produktų gamintojams ir yra susijęs tik su maisto perdirbimo įmonėmis arba palaidus maisto produktus pakuojančiomis įmonėmis. „IFS Food“ galima taikyti tik jei produktas yra „perdirbtas“ arba kai kyla produkto užteršimo rizika pakuojant į pirminę pakuotę.
 • IFS nauda:
  - matomumas ir lengvesnė galimybė patekti į rinką;
  - priėmimas visoje tiekimo grandinėje;
  - nuolatinis tobulinimas taikant diferencijuotą „IFS“ vertinimo sistemą;
  - tiekėjų valdymas „IFS“ duomenų bazėje;
  - daugiakalbės įgyvendinimo priemonės per gaires, taikomąsias programas, mokymus;

- išmatuojamai pagerėję procesai, todėl apsisaugoma nuo išlaidų ir sumažėja sąnaudos.

 • Svarbiausi 6 versijos pakeitimai, atsispindintys 6.1 versijoje:
  - įterpti reikalavimai, susiję su sukčiavimu maisto produktų srityje;
  - pakoreguotas reikalavimas dėl alergenų tvarkymo;
  - integralumo programos procedūrų aprašymas buvo pritaikytas pagal taisykles, įsigaliojusias 2017 m. gegužės 1 d.;
  - privalomai įtraukti „IFS“ sertifikatui taikomi QR kodai, siekiant atsekti jo autentiškumą;
  - pakoregavus galiojančius reikalavimus ir žodyno apibrėžtis;
  - įtraukus į žodyną tris naujus reikalavimus ir susijusias apibrėžtis;
  - įvedus naują privalomą audito ataskaitos laukelį.