Uolektis

LST EN ISO 14001:2015

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. 
Reikalavimai ir naudojimo gairės
(tapatus ISO 14001:2015)

 • Standartas galioja nuo 2015-09-30.
 • Organizacijos, valdydamos savo veiklos poveikį aplinkai, vis labiau rūpinasi pasiekti ir parodyti gerą aplinkos apsaugos veiksmingumą, atitinkantį aplinkos apsaugos politiką ir tikslus.
 • Standarto paskirtis - pateikti organizacijoms efektyvios aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AVS) elementus ir padėti joms pasiekti aplinkos apsaugos ir ekonominius tikslus.
 • Šio standarto tikslas yra pateikti organizacijoms sistemą, padedančią apsaugoti aplinką ir reaguoti į besikeičiančią aplinkos būklę palaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais.
 • Standarte apibrėžti reikalavimai, keliami AVS ir leidžiantys organizacijai sukurti ir įgyvendinti politiką ir tikslus, kuriuose atsižvelgiama į teisinius bei kitus reikalavimus.
 • Standartas taikomas tiems aplinkos apsaugos aspektams, kuriuos organizacija gali valdyti ir kuriems ji gali daryti įtaką.
 • AVS požiūrio pagrindas paremtas idėja Planuok - Daryk - Tikrink - Veik (PDTV). PDTV modelis sudaro pasikartojantį procesą, kurį organizacijos naudoja nuolatiniam gerinimui pasiekti.

 

 • Pagrindiniai atnaujintos versijos pasikeitimai:
 • Pakeista standarto struktūra;
 • Geresnis suderinimas su kitomis vadybos sistemomis (ISO 9001, ISO/IEC 27001 ir kt.);
 • Dar labiau akcentuojamas procesinis valdymas;
 • Į reikalavimus įtraukta rizikos sąvoka ir valdymas.