Uolektis

Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai

 

  • Standartas galioja nuo 2017 m. gruodžio.
  • Kokybės vadybos sistemos įdiegimas yra strateginis sveikatos priežiūros organizacijos sprendimas, kuris gali padėti pagerinti jos bendrąjį veiksmingumą ir sukurti tvirtą pagrindą tvarios plėtros iniciatyvoms.
  • Šiame standarte nustatyti kokybės vadybos reikalavimai, bet ne reikalavimai konkrečioms sveikatos priežiūros paslaugoms. Šiame standarte taikomas procesinis požiūris, sudaro sąlygas organizacijai planuoti savo klinikinius ir kitus procesus bei jų sąveiką. Šiame standarte išsamiai pateikti EN ISO 9001:2015 reikalavimai, papildomai juos aiškinant sveikatos priežiūros kontekste ir papildant su sveikatos priežiūra susijusiais reikalavimais.
  • Sveikatos priežiūra šiame standarte apibrėžiama kaip „su asmens sveikata susijusi priežiūros veikla, paslaugos, valdymas arba reikmenys". Šiame standarte klinikinis nurodo pacientų ir sveikatos priežiūros personalo visų tipų sąveiką. Procesinis požiūris sveikatos priežiūros srityje turėtų būti taikomas sutelkiant dėmesį į klinikinius procesus.
  • Sveikatos priežiūros organizacijose vyksta trijų tipų procesai, nukreipti tiesiogiai į pacientą:

-     klinikiniai  procesai;

-     tyrimo procesai;

-     mokymo procesai.

  • Klinikiniai procesai yra pagrindinis sveikatos priežiūros paslaugų procesų tipas ir tokiuose procesuose dalyvauja visos sveikatos priežiūros organizacijos. Klinikinis procesas apima visus sveikatos priežiūros veiksmus ir paciento bei sveikatos priežiūros specialistų sąveiką nuo pirmojo kreipimosi dėl sveikatos iki paskutinio veiksmo, susijusio su nurodytomis sveikatos problemomis.
  • Turi būti numatyti klinikiniai procesai, atitinkantys kokybės aspektams nustatytus kokybės tikslus ir kokybės reikalavimus. Klinikiniai procesai numatomi, kuriami ir kontroliuojami atsižvelgiant į konkrečias nurodytas sveikatos problemas, pvz., insultą, diabetą ir kt., ir jie apima visus sveikatos priežiūros veiksmus, atliekamus viso nenutrūkstamo priežiūros, susijusios su ta sveikatos problema, tarpsnio metu, ikistacionarinę, skubiąją priežiūrą, stacionariąją priežiūrą, postacionarinę priežiūrą, pirminę priežiūrą ir reabilitaciją.
  • Atsižvelgimas į rizikas ir galimybes sudaro prielaidas didinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, pasiekti geresnių rezultatų ir išvengti neigiamų pasekmių.
  • Standartas diegiamas, kai:

-       organizacijai reikia pademonstruoti savo sugebėjimą nuolat tiekti sveikatos priežiūros produktus ir teikti paslaugas, atitinkančius kliento ir taikytinus įstatymų bei jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus;

-       organizacija siekia padidinti kliento pasitenkinimą, rezultatyviai taikydama šią sistemą, įskaitant jos nuolatinio gerinimo procesus.