Uolektis

ISO/IEC 20000-1:2011

Informacijos technologija. Paslaugų valdymas.
1 dalis: Reikalavimai paslaugų valdymo sistemai
(ISO/IEC 20000-1:2011)

 

  • Standartas galioja nuo 2011-04-15.
  • ISO/IEC 20000-1 standartas pateikia reikalavimus IT paslaugų valdymo sistemai, kuri yra skirta užtikrinti kokybiškų ir klientų reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimą. Nauda paslaugų tiekėjui, įgyvendinus šią vadybos sistemą:

           –        Nuolatinis IT paslaugų kokybės gerinimas
           –        Sumažinama klientų reikalavimų neatitikimo rizika
           –        Glaudesnis bendradarbiavimas tarp IT ir verslo
           –        Efektyvesnis išteklių panaudojimas
           –        Įmonės procesų sutvarkymas pagal pasaulinę praktiką. 

  • Pagrindiniai naujos versijos pakeitimai:

           1.       Geresnis suderinimas su kitomis vadybos sistemos (ISO 9001, ISO/IEC 27001);
           2.       Pakeista ir papildyta terminologija – aiškesni sąvokų apibrėžimai;
           3.       Pakeista standarto struktūra;
           4.       Patikslinti reikalavimai išorės šalių valdomiems procesams;
           5.       Patikslinti reikalavimai taikymo srities nustatymui;
           6.       Patikslinti reikalavimai dokumentų ir įrašų valdymui;
           7.       Planuok-Daryk-Tikrink-Veik ciklo išaiškinimas IT paslaugų valdymo sistemoje;
           8.       Nauji reikalavimai paslaugų projektavimui ir perdavimui;
           9.       Atnaujinti ir praplėsti reikalavimai IT paslaugų procesams (incidentų valdymas, tiekėjų valdymas ir t.t.).