Uolektis

LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (tapatus ISO 14001:2015)

  • Standartas galioja nuo 2015-09-30.
  • Organizacijos, valdydamos savo veiklos poveikį aplinkai, vis labiau rūpinasi pasiekti ir parodyti gerą aplinkos apsaugos veiksmingumą, atitinkantį aplinkos apsaugos politiką ir tikslus.
  • Standarto paskirtis - pasiekti organizacijoms aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AVS) aplinkos apsaugos ir ekonominius tikslus.
  • Šio standarto tikslas yra pateikti organizacijoms sistemą, padedančią apsaugoti aplinką ir reaguoti į besikeičiančią aplinkos būklę palaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais.
  • Standarte apibrėžti reikalavimai, keliami AVS ir leidžiantys organizacijai sukurti ir įgyvendinti politiką ir tikslus, kuriuose atsižvelgiama į teisinius bei kitus reikalavimus.
  • Standartas taikomas tiems aplinkos apsaugos aspektams, kuriuos organizacija gali valdyti ir kuriems ji gali daryti įtaką.
  • AVS standartas remiasi metodika, žinoma kaip Planuok - Daryk - Tikrink - Veik (PDTV). PDTV modelis sudaro pasikartojantį procesą, kurį organizacijos naudoja nuolatiniam gerinimui pasiekti.

 Pagrindiniai atnaujintos versijos pasikeitimai:

  • pakeista standarto struktūra;
  • geresnis suderinimas su kitomis vadybos sistemomis (ISO 9001, ISO/IEC 27001 ir kt.);
  • dar labiau akcentuojamas procesinis valdymas;
  • į reikalavimus įtraukta rizikos sąvoka ir valdymas.