Uolektis

LST EN ISO 50001:2011 Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovas (tapatus ISO 50001:2011)

Energijos naudojimo vadybos sistemos.

Reikalavimai ir naudojimo vadovas

(tapatus ISO 50001:2011)

 

 • Standartas galioja nuo 2011-11-30.
 • Šio Tarptautinio standarto tikslas yra įgalinti organizacijas sukurti būtinas sistemas ir procesus, kad būtų pagerintas energinis efektyvumas, įskaitant energijos našumą, naudojimą ir sąnaudas.
 • Standarto įgyvendinimas skirtas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ir kito neigiamo poveikio aplinkai bei energijos kaštams mažinti taikant energijos naudojimo vadybos sistemas.
 • Standartas taikomas visokio tipo ir dydžio organizacijoms, nepriklausomai nuo geografinės padėties, kultūrinių ar socialinių sąlygų. Sėkmingas standarto įgyvendinimas priklauso nuo organizacijos visų lygių įsipareigojimų ir nuo jos funkcijų, ypač nuo aukščiausiosios vadovybės.
 • Standartas apibrėžia energijos naudojimo vadybos sistemos (ENVS) reikalavimus, kuriais remiantis organizacija gali kurti ir įgyvendinti energijos naudojimo politiką bei apibrėžti energijos naudojimo tikslus, užduotis ir veiksmų planus, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus bei su energijos naudojimu susijusią informaciją. ENVS leidžia organizacijai pasiekti prisiimtų politinių įsipareigojimų, atlikti atitinkamus veiksmus, būtinus energiniam efektyvumui pagerinti ir pademonstruoti sistemos reikalavimų atitikimą šiam Tarptautiniam standartui. Standartas yra pagrįstas nuolatinio gerinimo Planuok–Daryk–Tikrink–Veik (PDTV) metodika.
 • Šis Tarptautinis standartas taikomas veikloms, kurias kontroliuoja organizacija ir kur jis gali būti pritaikytas taip, kad atitiktų konkrečius organizacijos reikalavimus, įskaitant sistemos sudėtingumą, dokumentacijos lygį bei turimus išteklius.
 • padeda sumažinti energijos sąnaudas ir pagerinti bendrą veiklos efektyvumą;
 • užtikrina išlaidų mažinimą energetiniams ištekliams;
 • padeda pagerinti organizacijos įvaizdį;
 • taupomi gamtos ištekliai;
 • padidinamas energetinis saugumas;
  • efektyvus energijos vartojimas ir rūpinimasis aplinkosauga padidina galimybes užmegzti daugiau verslo sandorių;
  •  motyvuoja organizacijos darbuotojus taupyti energiją.
 • Energijos naudojimo vadybos sistemos privalumai ir galimybės:
  • padeda sumažinti energijos sąnaudas ir pagerinti bendrą veiklos efektyvumą;
  • užtikrina išlaidų mažinimą energetiniams ištekliams;
  • padeda pagerinti organizacijos įvaizdį;
  • taupomi gamtos ištekliai;
  • padidinamas energetinis saugumas;
  • efektyvus energijos vartojimas ir rūpinimasis aplinkosauga padidina galimybes užmegzti daugiau verslo sandorių;
  • motyvuoja organizacijos darbuotojus taupyti energiją.