Uolektis

Metodika

Vadybos sistemų diegimo metodika

Konsultavimo metodika nuolat tobulinama taikant Demingo proceso tobulinimo koncepciją "Planuok, daryk, tikrink, veik".

Artimiausiu metu vyksiantys mokymai

2021 12/02

KVS ir AVS vidaus auditorių mokymai (LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST EN ISO 19011:2012)

Lektorius: Evelina Balčiūnienė

Vieta: Nuotoliniai per MS Teams programą

KVS AVS mokymai | Daugiau informacijos | Registracija