Uolektis

ISCC

ISCC - International Sustainability and Carbon Certification (Tarptautinio tolydžios plėtros ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų valdymo sertifikavimo) sistema.

ISCC yra savanoriška sertifikavimo sistema, kuri gali būti naudojama visų tipų biomasės, įskaitant žemės ūkio ar miškininkystės žaliavas, atliekas ir likučius, sertifikavimui.

ISCC sertifikavimas patvirtina, kad biomasė ir biodegalai pagaminti prisilaikant tvarumo kriterijų (aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir ekonomiškumo), bei kad skaičiuojamos ir valdomos gamybos grandinėje išsiskiriančios šiltnamio dujų emisijos.

ISCC schema apima visus ekonominės veiklos vykdytojus tiekimo grandinėje nuo žaliavos gamybos ūkyje/plantacijoje iki biodegalų pagaminimo ir pristatymo.

Lietuvoje ISCC dažniausiai diegia įmonės, superkančios grūdus bei juos parduodančios biokuro ir gamintojams, taip pat biokuro gamintojai, biomase bei atliekomis prekiaujančios įmonės ir kt. įmonės.

Turėdama sertifikuotą ISCC sistemą, organizacija įsipareigoja:

  • Tvariąją biomasę pirkti tik iš sertifikuotų ISCC tiekėjų, arba tiekėjų pateikusių savarankišką deklaraciją, įrodančią reikalavimų tvariajai biomasei auginti vykdymą (priklausomai nuo to, kuris grandies dalyvis yra pati organizacija).
  • Įgyvendinti atsekamumo reikalavimus pagal dokumentą ISCC 203 „Reikalavimai atsekamumui ir gamybos grandinei“ bei prižiūrėti jų vykdymą.
  • Vykdyti kitų taikomų ISCC dokumentų reikalavimus.
  • Užtikrinti, kad parduodamos tvariosios biomasės kiekis neviršys nupirktos tvariosios biomasės kiekio.
  • Užtikrinti visų atsakingų įmonės darbuotojų kompetenciją dėl ISCC reikalavimų.
  • Skirti reikiamus išteklius ISCC reikalavimų vykdymui.
  • Užtikrinti efektyvų klientų paklausimų ir skundų dėl tvariosios biomasės valdymą.

 

Susiję standartai yra laisvai prieinami ISCC svetainėje  https://www.iscc-system.org/process/audit-and-certification-process/iscc-system-documents/ anglų kalba:

-         ISCC 201 Sistemos pagrindai
-         ISCC 201-1 Atliekos ir likučiai
-         ISCC 202 Tvarumo reikalavimai
-         ISCC 203 Reikalavimai atsekamumui ir gamybos grandinei
-         ISCC 204 Reikalavimai auditui ir rizikos įvertinimas
-         ISCC 205 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos
-         ISCC 206 Jungtinis sertifikavimas
-         Kt.
-         2009/28/EC Atsinaujinančios energijos direktyva

Pagrindiniai žingsniai siekiant įdiegti ir sertifikuoti ISCC vadybos sistemą:

1.Pasirinkti akredituotą sertifikacinę įstaigą, kreiptis į  ją bei sudaryti sutartį dėl sertifikavimo.

2.Užsiregistruoti ISCC sistemoje bei gauti ISCC sistemos dalyvio numerį bei prisijungimo kodus.

3.Įdiegti ISCC sistemą:

- Apmokyti susijusius darbuotojus apie ISCC;

- Papildyti turimos vadybos sistemos dokumentus ISCC reikalavimais;

- Parengti bei įgyvendinti ISCC valdymo procedūrą;

- Atlikti ISCC biomasę tiekiančių ūkių auditą (jei taikoma);

- Įgyvendinti masės balanso skaičiavimo metodiką;

- Atlikti savo organizacijos ISCC vidaus auditą bei vadybos vertinamąją analizę.

4.Sėkmingai pereiti ISCC sertifikacinį auditą.

Tiekti/ gaminti ISCC biomasę/ produktus galima tik gavus ISCC sertifikatą.

Išduotas sertifikatas galioja 3 metus, kasmet atliekant priežiūros auditus.

Daugiau informacijos apie ISCC reikalavimus:

www.iscc-system.org