Uolektis

BS OHSAS 18001:2007

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai

(LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007))

 

  • Standartas galioja nuo 2007 m.
  • OHSAS reikalavimai labiau skirti darbuotojų saugai ir sveikatai, o ne produktų ir paslaugų saugai.
  • Šiame standarte pateikiami reikalavimai, keliami darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemai, kad organizacija galėtų valdyti DSS rizikos veiksnius ir gerinti DSS sistemos veiksmingumą.
  • Organizacija, turi parengti ir prižiūrėti procedūras, taikomas nuolatiniams pavojams identifikuoti, rizikos veiksniams įvertinti ir būtinosioms valdymo priemonėms įgyvendinti.
  • Su DSS vadyba susijusių OHSAS standartų tikslas - pateikti organizacijai veiksmingos DSS vadybos sistemos elementus.